Španělská korida neboli býčí zápasy. Chcete-li se dozvědět víc, jsou tyto stránky právě pro vás.

Listopad 2009

Slovník býčích zápasů - B

8. listopadu 2009 v 16:35 | RS |  Slovník býčích zápasů
B
banderilla dosl. "vlaječka"; míněna tenká dřevěná hůlka, asi šedesáticentimetrová, zdobená barevnými papírovými střapci a zakončená harpunovitým ostnem; peónes, vzácně sám matador, zabodávají jeden, dva, nebo nanejvýš tři páry (byť zákon povoluje čtyři páry) banderill útočícímu býkovi do kůže za zátylkem; b. pomáhají v procesu, jehož cílem je snížení býkova držení hlavy a zaměření jeho zuřivosti na matadora s muletou v závěrečném aktu, slouží také k vyrovnání tendence nabírat na jeden roh a k napřímení útoků býka

banderillero pěší torero vyzbrojený pláštěnkou pověřený umisťováním banderill (viz peón), při kterémžto úkonu pláštěnku odkládá

barrera kruhové asi 140 cm vysoké hrazení arény z těžkých fošen, zpravidla červené, opatřené po celé délce bílým stupínkem, jenž slouží v nouzi jako odraziště pro snazší překonání b.; v mn. č. barreras též první řada sedadel nejblíže aréně, za níž následují jedna až tři řady contrabarreras, pak teprve se počítají řady od první výš

burladero burladero hrazení předsunuté v místě, kde je barrera přerušena úzkým průlezem, asi o třicet centimetrů před barreru směrem ke středu arény; poskytuje dostatečný průchod pro muže, ale nikoli býka; ze šp. burla - žert, šprým, či burlar - šálit, ošidit, obcházet

Slovník býčích zápasů - A

8. listopadu 2009 v 11:49 | RS |  Slovník býčích zápasů
A
abono předplatné; způsob prodeje, kdy se prodává sada vstupenek na sérii korid pořádaných při konkrétní ferii s množstevní slevou

aficionado fanoušek, milovník, znalec (koridy); ze šp. afición - náklonnost, oddanost, záliba

al cuarteo "po čtvrtkruhu"; způsob umisťování banderill, kdy torero běží po kruhové dráze a útočící býk jej rovněž po kruhové dráze stíhá

al quiebro úhybem; způsob umisťování banderill, kdy nehybný torero nechá býka zaútočit, výpad proti vlastnímu tělu odvede klamným pohybem stranou, ale zůstane stát na místě až do okamžiku umístění banderill

alguaciles
biřici, drábové; jezdci v třírohých kloboucích zdobených pery a černých kazajkách; dva alguaciles otevírají každou koridu a vedou paseo

alternativa prostý obřad povýšení novillera na matadora; plnoprávným matadorem se torero stává po confirmación v Madridu

apoderado zplnomocněnec; jako manažer, trenér a agent matadora; uzavírá jeho jménem smlouvy, zařizuje rezervace, drží pokladnu, pomáhá s tréninkem, poskytuje radu ve věcech umění, to vše za deset až patnáct procent matadorova platu

aviso upozornění; zazní po vypršení časového limitu, v němž je matador povinen býka zabít; ohlašuje jej na prezidentův pokyn trubka, první a. zní po deseti minutách faeny, druhé po třinácti minutách, třetí po patnácti minutách faeny; po třetím a. je matador povinen opustit arénu, býk bývá zpravidla odehnán a svěřen řezníkům

Pokračování slovníku - pojmy zažínající na písmeno B najdete ZDE.